Chuyên gia Quảng cáo/Truyền thông/PR Uyên Nhi
Askany
globe

Vi

  briefcase

  Chức vụ

  Chuyên viên

  experience

  Kinh nghiệm

  2 Năm

  building

  Công ty

  TNHH MTV NDN

  location

  Nơi ở

  TP. Hồ Chí Minh

  local language

  Ngôn ngữ

  Tiếng Việt, Tiếng Anh

  Giới thiệu

  Kinh nghiệm làm việc

  Kỹ năng

  Giới thiệu chuyên gia

  - Xây dựng, quản trị và phát triển cộng đồng trên nền tảng mạng xã hội

  - Phát triển nội dung sáng tạo cho các kênh social media

  - Phát triển ý tưởng sáng tạo cho các campaign marketing

  - Định hướng và xây dựng chiến lược hoàn chỉnh

  icon

  Gọi điện

  50.000 VND / 15 phút

  Lịch tư vấn

  Thứ 2

  07:00 - 13:00

  Thứ 3

  07:00 - 13:00

  Thứ 4

  07:00 - 13:00

  Thứ 5

  07:00 - 13:00

  Thứ 6

  07:00 - 13:00

  Kinh nghiệm làm việc

  Chuyên viên Quảng cáo/Truyền thông/PR

  building

  Công ty: TNHH MTV NDN

  building

  04/2023 - Invalid Date

  Social Media Executive

  Kỹ năng

  avatar
  Xây group cộng đồng trên mạng xã hội
  building

  TNHH MTV NDN

  expert

  Chuyên gia Quảng cáo/Truyền thông/PR

  experience year

  1 năm Kinh nghiệm

  location

  TP. Hồ Chí Minh

  icon

  Gọi điện

  200.000 VND / 15 phút

  - Cách tạo được cộng đồng trên nền tảng mạng xã hội - Cách tạo nội dung cho group - Cách phát triển và tăng được thành viên trên nền tảng - Cách thu thập được leads trên group
  #pr
  #Group
  #socialmedia
  avatar
  Sáng tạo nội dung kênh TikTok
  building

  TNHH MTV NDN

  expert

  Chuyên gia Quảng cáo/Truyền thông/PR

  experience year

  1 năm Kinh nghiệm

  location

  TP. Hồ Chí Minh

  icon

  Gọi điện

  200.000 VND / 15 phút

  - Thuật toán TikTok - Tạo nội dung trên TikTok - Quay dựng
  #tiktok
  avatar
  Planning
  building

  TNHH MTV NDN

  expert

  Chuyên gia Quảng cáo/Truyền thông/PR

  experience year

  1 năm Kinh nghiệm

  location

  TP. Hồ Chí Minh

  icon

  Gọi điện

  200.000 VND / 15 phút

  - Phát triển ý tưởng và sáng tạo cho các campaign marketing - Định hướng và xây dựng chiến lược hoàn chỉnh
  #planning
  #campaignmarket...