Askany - Điều Khoản
Askany
globe

Vi

  Điều khoản sử dụng

  ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN

  A. GIỚI THIỆU

  Điều khoản sử dụng này là thỏa thuận giữa chuyên gia và Askany. Khi quý chuyên gia và người dùng truy cập vào Askany hoặc sử dụng các thông tin, chức năng này đồng nghĩa với việc đã đọc, hiểu và đồng ý với các Điều khoản sử dụng này. Trong trường hợp không đồng ý với Điều khoản sử dụng này, quý chuyên gia và người dùng vui lòng không sử dụng hoặc dừng sử dụng Askany.

  Askany có thể sửa đổi Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng việc tiếp tục sử dụng Askany hoặc thông tin, chức năng của Askany, quý chuyên gia và người dùng đã chấp nhận với những thay đổi này. Thông báo về việc thay đổi hay chỉnh sửa Điều khoản sử dụng này sẽ được thực hiện bởi Askany và sẽ được công bố trên website Askany. Askany sẽ không thông báo thay đổi riêng lẻ đến quý khách về bất kỳ sự thay đổi hay chỉnh sửa nào.

  Askany cung cấp nền tảng ứng dụng kết nối giữa Người dùng và Chuyên gia tư vấn. Các chuyên gia tư vấn và người dùng thực hiện việc tư vấn trên nền tảng ứng dụng Askany trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tự do tự nguyện, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tư vấn không trái với quy định của pháp luật. Chuyên gia và người dùng sẽ chịu trách nhiệm đối với nghĩa vụ của mình bao gồm nhưng không giới hạn: nội dung tư vấn, thời gian tư vấn, nghĩa vụ thanh toán. Askany là nền tảng trung gian kết nối Chuyên gia và Người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm về kiến thức, nội dung được trình bày trong các hoạt động tư vấn của chuyên gia đến người dùng trên ứng dụng.

  Các chuyên gia tại Askany tập trung vào việc tư vấn để cung cấp giải pháp cho các vấn đề mà người dùng đang gặp phải. Các chuyên gia trên nền tảng Askany là những người đã được xác minh về bằng cấp và chuyên môn.

  B. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

  1. Người dùng: Cá nhân tạo tài khoản trên app có nhu cầu tìm kiếm chuyên gia tư vấn, tham vấn các lĩnh vực (tùy chọn);
  2. Chuyên gia: Cá nhân tạo tài khoản trên app có nhu cầu tìm kiếm người dùng có nhu cầu tư vấn. Chuyên gia là cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm ở một hoặc nhiều lĩnh vực đã được Askany xác minh;
  3. Gửi yêu cầu: Yêu cầu tư vấn được người dùng khởi tạo nhằm mục đích tìm kiếm chuyên gia phù hợp. Yêu cầu không được chứa thông tin cá nhân, thông tin liên lạc hoặc điều hướng sang bất kỳ đường dẫn/ kênh thông tin nào khác;
  4. Chào giá: Chuyên gia chào giá dịch vụ tư vấn dựa trên yêu cầu từ người dùng. Chào giá không được chứa thông tin cá nhân, thông tin liên lạc hoặc điều hướng sang bất kỳ đường dẫn/ kênh thông tin nào khác;
  5. Thông tin cá nhân: bao gồm tất cả thông tin như Số điện thoại, email, các tài khoản mạng xã hội, các tài khoản trên các nền tảng có khả năng thực hiện chức năng nghe-gọi-nhắn tin khác;
  6. Đường dẫn khác: bao gồm tất cả các đường link dẫn đến các nền tảng khác có cùng chức năng, lợi ích và cách thức hoạt động tương tự Askany;
  7. Doanh thu chuyên gia: là tiền tư vấn thực nhận của chuyên gia sau khi trừ đi phí dịch vụ của Askany (được cập nhật tại web: https://askany.com/phi-va-chi-phi) và các chi phí thanh toán khác.

  C. VẬN HÀNH ỨNG DỤNG ASKANY

  I. QUY ĐỊNH VỀ TÀI KHOẢN TRÊN APP

  1. Điều khoản chung:
  • Ảnh đại diện của chuyên gia và người dùng không được chứa thông tin liên hệ;
  • Mỗi tài khoản chỉ thuộc về một chuyên gia/người dùng. Tài khoản không được chia sẻ hoặc sao chép dưới mọi hình thức;
  • Không chia sẻ thông tin liên lạc như danh thiếp nói riêng, và tất cả các đường dẫn về các nền tảng khác nói chung trong hồ sơ.
  1. Tài khoản chuyên gia:
  • Profile chuyên gia phải bao gồm các thông tin cá nhân và thể hiện chính xác kinh nghiệm, kỹ năng của chuyên gia;
  • Ảnh đại diện của chuyên gia cần phải rõ mặt;
  • Nội dung chuyên môn không vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục và pháp luật Việt Nam.

  II. QUY ĐỊNH THỰC HIỆN GỬI YÊU CẦU, CHÀO GIÁ, TƯ VẤN

  1. Gửi yêu cầu:
  • Người dùng không được yêu cầu Chuyên gia trả phí để được tham gia chào giá;
  • Người dùng không yêu cầu dịch vụ bất hợp pháp, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả hoặc các điều khoản dịch vụ của một dịch vụ, sản phẩm hoặc trang web khác;
  • Người dùng không được ghi thông tin cá nhân hoặc bất kỳ thông tin liên lạc nào trong phần yêu cầu tư vấn.
  1. Chào giá:
  • Chuyên gia chào giá trực tiếp trong yêu cầu của khách hàng, không được dẫn đường link ngoài qua app;
  • Không được yêu cầu hoặc ép buộc người dùng phải book thêm gói dịch vụ bên ngoài;
  • Chuyên gia không được cung cấp thông tin cá nhân, liên hệ riêng cho khách hàng trong app dưới bất kỳ hình thức nào;
  • Chuyên gia thường xuyên theo dõi ứng dụng để tránh bỏ sót các cuộc hẹn từ người dùng.
  1. Thực hiện tư vấn:
  • Chuyên gia và người dùng trực tiếp tư vấn thông qua app Askany, không dẫn đường link ngoài qua app;
  • Chuyên gia và người dùng không được giới thiệu, điều hướng bên còn lại sử dụng dịch vụ là các công ty liên kết hoặc có cùng lợi ích với Askany;
  • Chuyên gia và người dùng không được cung cấp thông tin cá nhân, liên hệ riêng cho khách hàng trong app dưới bất kỳ hình thức nào;
  • Chuyên gia chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn, không thực hiện dự án trên app Askany;
  • Chuyên gia không được cung cấp dịch vụ tư vấn hoặc thực hiện dự án ngoài thông qua các buổi tư vấn/ các hoạt động phát sinh từ app Askany;
  • Chuyên gia đảm bảo chuyên môn, chất lượng, và thời lượng cho mỗi buổi tư vấn.

  III. NỘI DUNG TƯ VẤN TRÊN APP

  • Ngôn ngữ lịch sự và không bao hàm nội dung quảng cáo;
  • Thông tin mô tả nội dung tư vấn không được chứa bất kỳ nội dung vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục Việt Nam;
  • Thông tin mô tả không chứa nội dung spam hoặc quảng bá trực tiếp hay gián tiếp cho một website, công ty, nhãn hiệu của bên thứ ba; 
  • Chuyên gia và người dùng không thực hiện việc truyền bá các nội dung, kiến thức, thông tin sai lệch, liên quan tới tôn giáo, chính trị, hoặc các nội dung vi phạm pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  • Chuyên gia chịu hoàn toàn trách nhiệm cho các nội dung đã chia sẻ và thông tin đến khách hàng.

  IV. QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN DOANH THU TƯ VẤN CHO CHUYÊN GIA

  • Doanh thu thực nhận của chuyên gia được hiển thị trong ví tiền Askany sau khi người dùng bấm xác nhận hoàn thành buổi tư vấn, hoặc sau 7 ngày kể từ ngày hệ thống ghi nhận buổi tư vấn hoàn thành;
  • Doanh thu được xác nhận trong tháng của chuyên gia sẽ được thanh toán từ ngày 5 đến ngày 10 của tháng tiếp theo;
  • Chuyên gia cần tuân thủ các điều khoản

  V. ĐIỀU KHOẢN VỀ NGHĨA VỤ THUẾ CỦA CHUYÊN GIA

  1. Phạm vi áp dụng:
  • Các chuyên gia hợp tác với Askany có thể hoạt động hợp pháp trên sàn thương mại điện tử của chúng tôi dưới các loại hình kinh doanh sau: công ty, hộ kinh doanh, và cá nhân kinh doanh.
  1. Nghĩa vụ kê khai và nộp thuế:
  • Tất cả các chuyên gia có trách nhiệm kê khai và nộp thuế đối với thu nhập kinh doanh chịu thuế kể từ khi phát sinh hoạt động kinh doanh, bất kể việc chuyên gia đã đăng ký thuế hay chưa và không phân biệt hình thức pháp nhân của chuyên gia.
  1. Trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế:
  • Hiện tại, Askany chưa có kế hoạch thực hiện kê khai và nộp thuế thay cho các chuyên gia trên sàn của chúng tôi.
  • Các chuyên gia sẽ tự mình thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo hướng dẫn của cơ quan thuế tại địa phương.
  1. Hỗ trợ từ Askany:
  • Askany cam kết sẽ hỗ trợ và phối hợp với các chuyên gia cũng như cơ quan thuế trong trường hợp có yêu cầu, nhằm đảm bảo quá trình kê khai và nộp thuế của các chuyên gia diễn ra thuận lợi và hiệu quả.

   D. QUYỀN LỢI CÁC BÊN

   1. Chuyên gia:
   • Được hưởng thu nhập từ các hoạt động tư vấn trên Askany theo tỷ lệ đã thống nhất tại từng thời điểm. Mức phí dịch vụ Askany được cập nhật tại đây: https://askany.com/phi-va-chi-phi
   • Được quyền kiểm tra, theo dõi dòng tiền cá nhân trên ứng dụng sau mỗi giao dịch thành công (giao dịch được khách hàng xác nhận đã hoàn thành, hoặc giao dịch tự động xác nhận sau 7 ngày hoàn thành trên hệ thống);
   • Được xem trước và góp ý bài viết, hình ảnh của chuyên gia được quảng bá trên landing page và ứng dụng Askany;
   • Có quyền đề nghị, góp ý với Askany để cải thiện chất lượng;
   • Có quyền thiết lập chi phí, thời gian tư vấn phù hợp với nhu cầu và lịch trình cá nhân;
   • Có quyền nhận được hỗ trợ từ Askany trong việc theo dõi lịch hẹn trên ứng dụng, nhận thông báo về lịch hẹn tư vấn, trình diễn… từ khách hàng;
   • Có quyền yêu cầu Askany đứng ra bảo vệ quyền lợi khi có xung đột diễn ra với người dùng trong phạm vi buổi tư vấn trên app;
   • Có quyền dừng hợp tác đơn phương với Askany trong trường hợp không còn nhu cầu sử dụng app, hoặc Askany vi phạm các nghĩa vụ về thanh toán phí tư vấn của chuyên gia. Việc dừng hợp tác có thể thực hiện ngay bằng việc khoá tài khoản trên app.
   1. Người dùng:
   • Được bảo đảm về tính xác thực của profile chuyên gia tư vấn trên app Askany;
   • Được quyền góp ý, phản hồi, đánh giá về các dịch vụ trên app;
   • Có quyền yêu cầu Askany hỗ trợ kỹ thuật về khởi tạo yêu cầu, booking chuyên gia hoặc các hỗ trợ kỹ thuật khác phục vụ cho buổi tư vấn qua app;
   • Có quyền yêu cầu Askany đứng ra bảo vệ quyền lợi khi có xung đột diễn ra với chuyên gia tư vấn trong phạm vi buổi tư vấn trên app;
   • Có quyền dừng hợp tác đơn phương với Askany trong trường hợp không còn nhu cầu sử dụng app. Việc dừng hợp tác có thể thực hiện ngay bằng việc khoá tài khoản trên app.
   1. Askany:
   • Có quyền yêu cầu chuyên gia cung cấp thông tin về bằng cấp, kinh nghiệm, dự án đã thực hiện để thực hiện xác minh;
   • Có quyền từ chối hợp tác với chuyên gia trong trường hợp không thể xác minh được chuyên môn, bằng cấp… theo yêu cầu;
   • Giám sát hoạt động của chuyên gia và người dùng trên app;
   • Có toàn quyền quyết định về cách thức quảng cáo, truyền thông trên app;
   • Có quyền đề nghị, góp ý với các bên để cải thiện chất lượng các hoạt động tư vấn trên app;
   • Có quyền nhắc nhở và chấm dứt hợp tác nếu phát hiện chuyên gia hoặc người dùng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, hoặc có hành vi vi phạm các điều khoản trong đề mục B;
   • Có quyền đưa ra quyết định cuối cùng về xung đột (nếu có) giữa chuyên gia và người dùng liên quan đến quá trình tư vấn trên app;
   • Có quyền charge mức phí dịch vụ như đã thống nhất với các chuyên gia tại từng thời điểm. Mức phí dịch vụ Askany được cập nhật tại đây: https://askany.com/phi-va-chi-phi

   E. ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN CHUNG

   1. Những điều khoản trên đây được xem là hợp đồng nguyên tắc giữa các bên;
   2. Nếu chuyên gia hoặc người dùng vi phạm một trong các điều khoản này thì Askany có quyền đơn phương chấm dứt hợp tác mà không bồi thường bất kỳ thiệt hại nào (nếu có);
   3. Askany là nền tảng trung gian kết nối chuyên gia và người dùng, không can thiệp vào nội dung tư vấn và không chịu trách nhiệm nếu có vấn đề phát sinh từ nội dung tư vấn giữa chuyên gia và người dùng.