Askany - Chính sách bản quyền
Askany
globe

Vi

  Chính sách bản quyền

  Askany là một nền tảng công nghệ thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV NDN. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định và chính sách bản quyền để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi và các bên liên quan. Dưới đây là những quy định chính trong chính sách bản quyền của chúng tôi:

  Quyền sở hữu trí tuệ

  Tất cả các nội dung liên quan đến nền tảng Askany, bao gồm nhưng không giới hạn như mã nguồn, thiết kế giao diện, logo, tên thương hiệu và tài liệu trên trang web, đều thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV NDN. Việc sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc sử dụng các yếu tố này mà không có sự cho phép từ Công ty TNHH MTV NDN là vi phạm bản quyền và có thể bị truy cứu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

  Bản quyền nội dung

  Các nội dung được chia sẻ trên Askany, bao gồm bài viết, hình ảnh, video và tài liệu khác, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của bên sở hữu ban đầu hoặc người đăng. Askany đảm bảo tuân thủ các quyền bản quyền của tác giả và không cho phép việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung mà không có sự cho phép từ chủ sở hữu.

  Báo cáo vi phạm bản quyền

  Chúng tôi đề cao quyền bản quyền và xem xét mọi khiếu nại liên quan đến vi phạm bản quyền trên nền tảng Askany. Nếu bạn tin rằng nội dung đã được chia sẻ trái phép hoặc vi phạm bản quyền của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để gửi khiếu nại và chúng tôi sẽ xem xét và xử lý theo quy trình phù hợp.

  Askany hiểu rằng bản quyền là một phần quan trọng để bảo vệ sự sáng tạo và công bằng. Chính sách bản quyền của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng các quyền sở hữu trí tuệ được tôn trọng và tuân thủ. Chúng tôi khuyến khích mọi người sử dụng nền tảng Askany một cách có trách nhiệm và tôn trọng quyền bản quyền của người khác.

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, khiếu nại hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên website. Chúng tôi sẽ nỗ lực để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến bản quyền và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ.