Chuyên gia Node.js Thanh Đạm
Askany
globe

Vi

  Trang chủNode.jsChi tiết chuyên gia
  briefcase

  Chức vụ

  Quản lý

  experience

  Kinh nghiệm

  3 Năm

  building

  Công ty

  NDN

  location

  Nơi ở

  TP. Hồ Chí Minh

  local language

  Ngôn ngữ

  Tiếng Việt, Tiếng Anh

  Giới thiệu

  Kinh nghiệm làm việc

  Kỹ năng

  Giới thiệu chuyên gia

  • Với hơn 3 năm trong lĩnh vực Backend Developer tôi có :
  • Kinh nghiệm để phát triển ứng dụng/services về mặt Back-End.
  • Thành thạo lập trình đối với một trong những ngôn ngữ lập trình back-end Nắm rõ toàn bộ quá trình để phát triển web (thiết kế, phát triển và thực thi)Thành Thạo trong cơ sở dữ liệu và hệ thống: MySQL,
  • MongoDB và PostgreSQL
  • .Có kiến thức lập trình định hướng đối tượng.Khả năng làm việc tốt trong môi trường cần tốc độ cao......
  icon

  Gọi điện

  250.000 VND / 15 phút
  icon

  Tư vấn trực tiếp

  1.000.000 VND / 60 phút

  Lịch tư vấn

  Thứ 2

  03:00 - 13:00

  Thứ 3

  03:00 - 13:00

  Thứ 4

  03:00 - 13:00

  Thứ 5

  03:00 - 13:00

  Thứ 6

  03:00 - 13:00

  Thứ 7

  03:00 - 13:00

  Chủ Nhật

  03:00 - 13:00

  Kinh nghiệm làm việc

  Quản lý Node.js

  building

  Công ty: NDN

  building

  09/2020 - hiện tại

  Lead team BE

  Kỹ năng

  avatar
  Nodejs
  building

  NDN

  expert

  Chuyên gia C#

  experience year

  3 năm Kinh nghiệm

  location

  TP. Hồ Chí Minh

  icon

  Gọi điện

  10.000 VND / 15 phút

  icon

  Tư vấn trực tiếp

  400.000 VND / 60 phút

  SKILLS : PROGRAMMING LANGUAGES : JavaScript (ES6), C#, jQuery BACKEND DEVELOPMENT : Frameworks: ExpressJS , NestJS . Architecture: Monolith, Microservices . Runtime: NodeJS OS : Ubuntu, Windows TERMINAL : Ub untu Bash script, MongoDB script, Windows shell script. DEVOPS : Nginx, PM2, Cronjob, Redis, ReplicaSet / Sharding MongoDB cluster, ReactJS cluster mode , SocketIO Adapter, Docker basic , CI/CD , AWS Cloud ,VPS Vultr. TECHNOLOGIES : Google Apis, Firebase, VNPAY, Apple In-app Purchase, Google Inapp Purchase, Restful API, SocketIO, ExpressJS DATABASES : MongoDB , MySQL, PostgreSQL

  Nodejs
  It
  Dbs