Chuyên gia Branding PlatoZ
Askany
globe

Vi

  Trang chủBrandingChi tiết chuyên gia
  briefcase

  Chức vụ

  Quản lý

  experience

  Kinh nghiệm

  5 Năm

  building

  Công ty

  Senior Brand Manager at Kiến Guru - Ruanguru (Unicorn of Asia)

  location

  Nơi ở

  TP. Hồ Chí Minh

  local language

  Ngôn ngữ

  Tiếng Việt, Tiếng Anh

  Giới thiệu

  Kinh nghiệm làm việc

  Kỹ năng

  Giới thiệu chuyên gia

  How about someone could bring you the quality FROM TOP OF THE TOP MNC as Heineken, Nestlé, Abbott, VNG,..?

  With over 5 years of expertise in Marketing, Mr. Đăng Nguyễn is a seasoned professional who excels in crafting comprehensive strategies, spanning from branding to integrated marketing communication, and all facets of business development for enterprises, including products and services. His strengths encompass both FMCG and technology (app, tech, edu) with a remarkable track record of accomplishments.

  Most recently, he held the position of Senior Brand Manager at Kiến Guru, an innovative brand emerging from the Asian tech unicorn, Ruangguru, from September 2021 to March 2023. 

  During his tenure, Mr. Đăng Nguyễn achieved notable milestones, including:

  • Orchestrating the remarkable growth of the Kiến Robo brand, a subsidiary of Kiến Guru, from zero to 1.5 million users within a mere 2 months, while effectively utilizing only 15% of the allocated budget, followed by sustaining a user base of over 600,000 users per month.
  • Accomplishing 2 years' worth of objectives for Kiến Robo within just 3 months.
  • Successfully establishing a distinctive company culture and brand image for Kiến Guru across various educational platforms.

  Previously, at MSV, a renowned 360 Experience Marketing Agency, where he held the position of Strategic Planner from February 2019 to February 2021, Mr. Đăng Nguyễn's notable achievements included:

  • Collaborating with esteemed brands such as Heineken, Nestlé, Abbott, VNG, and Tân Hiệp Phát,...
  • The successful series campaign of the Heineken Silver launch in 2019.
  • Becoming a long-term agency partner for Heineken's distribution management services since 2019.
  • Contributing to 25% of the revenue in the fourth quarter of 2019.
  • Serving as the key planner for the Strongbow IMC campaign in 2020.

  Furthermore, Mr. Đăng Nguyễn is the Co-founder and Marketing Manager of the Thiền Thức Tỉnh app, which has achieved a position in the Top 10 revenue-generating apps in the Health category on both Apple and Google stores.

  Mr. Đăng Nguyễn holds a degree from the Foreign Trade University and continues to pursue further education through courses offered by Harvard.edu. He actively participates in structured short courses from Harvard University, covering areas such as Business, Data Science, and Humanities, demonstrating his commitment to continuous self-improvement and the enhancement of his professional capabilities. If you require marketing consultation in any of the aforementioned domains, do not hesitate to reach out to the esteemed expert, Mr. Đăng Nguyễn.

  ---------------------

  Chuyên gia Đăng Nguyễn có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing, cụ thể là lên chiến lược từ branding đến integrated marketing communication và những khía cạnh phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp (Sản phẩm, dịch vụ,...)

  Thế mạnh của anh có về cả về FMCG và cả app, công nghệ, giáo dục với nhiều thành tựu được ghi nhận. Gần đây nhất, anh giữ vị trí Senior Brand Manager của Kiến Guru (một thương hiệu đến từ Kỳ lân công nghệ Châu Á - Ruangguru).

  Các thành tựu của anh có thể kể đến là:

  1. Tại Kiến Guru với vị trí Senior Brand manager (09/2021 - 03/2023)
  • Growth hack brand Kiến Robo (1 brand nhỏ của Kiến Guru) từ 0 lên 1.5 triệu user trong vòng 2 tháng chỉ với 15% budget so với kế hoạch, sau đó ổn định với lượng người dùng hơn 600.000 users/tháng
  • Kiến Robo đã đạt được kết quả đề ra 2 năm chỉ trong vòng 3 tháng
  • Thành công trong việc từ xây dựng văn hoá công ty đến hình ảnh thương hiệu khác biệt cho Kiến Guru giữa rất nhiều nền tảng giáo dục khác.
  1. Tại MSV, 360 Experience Marketing Agency với vị trí Strategic Planner (02/2019 - 02/2021)
  • Các nhãn hàng đã từng hợp tác: Heineken, Nestlé, Abbott, VNG, Tân Hiệp Phát
  • Chạy thành công chuỗi launching Heineken Silver Campaign năm 2019
  • Trở thành agency dài hạn trong việc cung ứng dịch vụ quản lý phân phối của Heineken từ 2019
  • Đóng góp cá nhân vào 25% vào doanh thu quý 4 năm 2019
  • Là planner chủ chốt của Strongbow IMC 2020.

  Ngoài ra, anh còn là Co-founder, MKT manager app Thiền Thức Tỉnh: Top 10 app tăng trưởng doanh thu trong hạng mục Sức khoẻ trên Apple và Google store.

  Anh tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương, và hiện vẫn đang theo học các khóa của Harvard.edu - các khoá học ngắn hạn chính thống từ Đại học Harvard - về Business, Data Science, Humanity,… để không ngừng cải thiện bản thân và chất lượng công việc của mình. Nếu bạn cần tư vấn về marketing trong các lĩnh vực như trên thì đừng ngần ngại liên hệ với chuyên gia Đăng Nguyễn nhé.

   

  icon

  Gọi điện

  600.000 VND / 15 phút
  icon

  Tư vấn trực tiếp

  2.000.000 VND / 60 phút

  Lịch tư vấn

  Thứ 2

  01:00 - 15:00

  Thứ 3

  01:00 - 15:00

  Thứ 4

  01:00 - 15:00

  Thứ 5

  01:00 - 15:00

  Thứ 6

  01:00 - 15:00

  Thứ 7

  01:00 - 15:00

  Chủ Nhật

  01:00 - 15:00

  Kinh nghiệm làm việc

  Quản lý Branding

  building

  Công ty: Senior Brand Manager at Kiến Guru - Ruanguru (Unicorn of Asia)

  building

  09/2021 - 03/2023

  - Develop and execute integrated strategic marketing plans to achieve business objectives, including brand awareness, digital, inbound, social & community, event & activation, … to win revenue / share growth.

  - Manage marketing budgets and allocate resources effectively to optimize return on investment.

  - Conduct researches to understand business, target persona, market, competitors, marketing activities, internal forces, to build new products and integrated marketing plan for teams.

  - Test, learn and build MVP continuous and quick to explore and build the “secret sauce” for the brands.

  - Oversee the development of marketing collateral, including advertisements, email campaigns, social media content, and other marketing materials for brand consistency, guideline and messages.

  - Track and analyze marketing performance metrics, including website traffic, lead conversion rates, and customer engagement, to identify areas for improvement and adjust marketing strategies accordingly.

  - Stay up-to-date with industry trends and best practices and provide insights to the business to drive innovation and continuous improvement.

  - Collaborate with cross-functional teams, including digital, social & community, growth, sale, product, customer service, field, operation to ensure that marketing efforts align with overall business goals.

  - Develop and manage team high-performing, providing coaching, guidance, and performance feedback to ensure team members are equipped to meet their both personal & business goals and objectives.

  Achievements:

  - Made Kiến Robo, a new brand, a growth hack from 0 to 1.5M unique users within 2 months campaigns with only 15% budget spent by viral on Tiktok

  - Kiến Robo had achieved the 2-year goal in 3 months.

  - Kiến Robo stable with organic active users at 600k+/month. Make it one of the friendliest branded platform to the audiences for social and communities.

  - New brand guideline for PK Code, a new product line, improved convert rate, revenue efficiency.

  - Created the content for Kien Guru proved with most effective CPM, CPE and CPQL.

  - Built efficient team culture, skills and process with less people handling huger workload.

  - Trained a team member successfully managed and collaborated with 20+ KOLs, KOCs, celebs at a time.

  - Recognition as one of the MVP to Kien Guru and the figure for Introspective value in company culture.

  Kỹ năng

  avatar
  IMC Planning, branding, strategy
  building

  Senior Brand Manager at Kiến Guru - Ruanguru (Unicorn of Asia)

  expert

  Chuyên gia Branding

  experience year

  7 năm Kinh nghiệm

  location

  TP. Hồ Chí Minh

  icon

  Gọi điện

  600.000 VND / 15 phút

  icon

  Tư vấn trực tiếp

  2.000.000 VND / 60 phút

  Marketing
  IMC
  Brand
  avatar
  Phát triển và thực hiện các kế hoạch tiếp thị chiến lược tích hợp để đạt được các mục tiêu kinh doanh (IMC)
  building

  Senior Brand Manager at Kiến Guru - Ruanguru (Unicorn of Asia)

  expert

  Chuyên gia Marketing

  experience year

  7 năm Kinh nghiệm

  location

  TP. Hồ Chí Minh

  icon

  Gọi điện

  600.000 VND / 15 phút

  icon

  Tư vấn trực tiếp

  2.000.000 VND / 60 phút

  • Nhận thức về thương hiệu, kỹ thuật số, inbound, xã hội & cộng đồng, sự kiện và kích hoạt.
  • Quản lý ngân sách tiếp thị và phân bổ nguồn lực hiệu quả để tối ưu hóa lợi tức đầu tư.
  IMC
  avatar
  Tư vấn phát triển tài sản tiếp thị, theo dõi và phân tích các số liệu hiệu suất tiếp thị
  building

  Senior Brand Manager at Kiến Guru - Ruanguru (Unicorn of Asia)

  expert

  Chuyên gia Marketing

  experience year

  7 năm Kinh nghiệm

  location

  TP. Hồ Chí Minh

  icon

  Gọi điện

  600.000 VND / 15 phút

  icon

  Tư vấn trực tiếp

  2.000.000 VND / 60 phút

  • Quảng cáo, chiến dịch email, nội dung truyền thông xã hội và các tài liệu tiếp thị khác để đảm bảo tính nhất quán, hướng dẫn và thông điệp của thương hiệu.
  • Lưu lượng truy cập trang web, tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng và mức độ tương tác của khách hàng, để xác định các lĩnh vực cần cải thiện và điều chỉnh chiến lược tiếp thị cho phù hợp.
  phát triển
  phân tích
  Xem thêm
  icon